Notice

공지사항


전체 13
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
### 2020년 인비오 추석택배 일정 안내 ###
INVIO | 2020.09.09 | 추천 0 | 조회 82
INVIO 2020.09.09 0 82
공지사항
### 코로나19 관련 내방 a/s 중단안내(수정) ###
INVIO | 2020.09.01 | 추천 0 | 조회 231
INVIO 2020.09.01 0 231
공지사항
### 인비오 2020년 휴무일 안내(임시공휴일 포함) ###
INVIO | 2020.04.08 | 추천 0 | 조회 582
INVIO 2020.04.08 0 582
공지사항
### 2020년 설날 택배일정 안내 ###
INVIO | 2020.01.06 | 추천 0 | 조회 1058
INVIO 2020.01.06 0 1058
공지사항
편의점 택배 접수안내
INVIO | 2019.03.22 | 추천 0 | 조회 1846
INVIO 2019.03.22 0 1846
8
## 8월 14~17일 휴무 및 택배안내 ##
INVIO | 2020.07.30 | 추천 0 | 조회 164
INVIO 2020.07.30 0 164
7
### 인비오코리아 휴무일 관련 안내 ###
INVIO | 2019.09.20 | 추천 0 | 조회 1441
INVIO 2019.09.20 0 1441
6
2019년 추석명절 택배 및 내방안내
INVIO | 2019.08.22 | 추천 0 | 조회 1912
INVIO 2019.08.22 0 1912
5
##2019년 6월 휴무일관련 공지##
INVIO | 2019.05.27 | 추천 0 | 조회 1669
INVIO 2019.05.27 0 1669
4
##2019년 5월 휴무일관련 공지##
INVIO | 2019.04.29 | 추천 0 | 조회 1707
INVIO 2019.04.29 0 1707
3
A/S 개인정보처리방침
INVIO | 2019.03.22 | 추천 0 | 조회 1860
INVIO 2019.03.22 0 1860
2
WM01-BT(벽걸이) 디스크교체 관련
INVIO | 2019.03.22 | 추천 0 | 조회 1760
INVIO 2019.03.22 0 1760
1
2019 설명절 택배일정 안내
invio | 2019.02.06 | 추천 0 | 조회 1426
invio 2019.02.06 0 1426